Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô - hệ cao đẳng

admin | Lượt xem 1030 | Cỡ chữ

Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Công nghệ ô tô

 
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô - hệ cao đẳng          Tải chương trình tại đây!
 
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô - hệ trung cấp          Tải chương trình tại đây!
 
 
Tên nghề:                      CÔNG NGHỆ Ô TÔ
Mã nghề:                       50520201
Trình độ đào tạo:         Cao đẳng nghề
Thời gian đào tạo:        3 năm
Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo:  42
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:              Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề
 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
 Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
 
-  Kiến thức:
+  Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Công nghệ ô tô;
+  Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô;
+  Hiểu được cách đọc các bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu  các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô;
+  Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;
+  Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống trong ô tô;
+  Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực của ô tô hiện đại;
+  Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống trong ô tô;
+  Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước tiến hành khi lập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;
+  Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Công nghệ ô tô;
+  Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp;
+  Nêu được nội dung và những nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.
-  Kỹ năng:
+  Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và  kiểm tra trong nghề Công nghệ ô tô;
+  Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong ô tô đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động.
+  Thực hiện được công việc kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục các sai hỏng của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực trong ô tô;
+  Lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và an toàn;
+  Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp;
+  Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc; sử dụng máy vi tính tra cứu được các  tài liệu chuyên môn và soạn thảo văn bản;
+  Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa ô tô;
+  Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô;
+  Đào tạo, bồi dưỡng được về kiến thức, kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp hơn.
 
Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng
 
-  Chính trị, đạo đức:
+  Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
+  Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;
+  Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực điện;
+  Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;
+  Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;
+  Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;
+  Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;
 +  Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.
-  Thể chất, quốc phòng:
+  Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp;
+  Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;
+  Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+  Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh;
+  Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
 
Cơ hội việc làm
      Người lao động kỹ thuật có trình độ Cao đẳng nghề sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô, nhà máy lắp ráp và các trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, được phân công làm việc ở các vị trí: 
- Thợ sửa chữa tại các xí nghiệp bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;
- Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và trung tâm dịch vụ sau.
- Bán hàng các hãng ô tô;
- Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô.
 
THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:                     
-   Thời gian đào tạo: 3 năm
-   Thời gian học tập: 131 tuần
-   Thời gian thực học tối thiểu: 3755 giờ
-   Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ
(Trong đó thi tốt nghiệp: 100 giờ)
Phân bổ thời gian thực học tối thiểu
-   Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 455 giờ
-   Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ
+  Thời gian học bắt buộc: 2095 giờ; Thời gian học tự chọn: 870 giờ; Thời gian thực tập: 335 giờ.
+  Thời gian học lý thuyết: 952 giờ; Thời gian học thực hành: 2211 giờ; Thời gian kiểm tra: 137 giờ.
 
DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC
 
Mã MH,
Tên môn học, mô đun
Mã MH,
Tên môn học, mô đun
I
Các môn học chung
MH 01
Chính trị
MH 04
Giáo dục quốc phòng - An ninh
MH 02
Pháp luật
MH 05
Tin học
MH 03
Giáo dục thể chất
MH 06
Ngoại ngữ (Anh văn)
II
Các môn học, mô đun đào tạo nghề
bắt buộc
II.1
Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
MH 07
Điện kỹ thuật
MH 14
Nhiệt kỹ thuật
MH 08
Điện tử cơ bản
MH 15
An toàn lao động
MH 09
Cơ ứng dụng
MH 16
Tổ chức quản lý sản xuất
MH 10
Vật liệu học
MĐ 17
Thực hành AUTOCAD
MH 11
Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
MĐ 18
Thực hành Nguội cơ bản
MH 12
Vẽ kỹ thuật
MĐ 19
Thực hành Hàn cơ bản
MH 13
Công nghệ khí nén - thuỷ lực ứng dụng
 
 
II.2
Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
MĐ 20
Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa
MĐ 27
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực
MĐ 21
Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ 2
MĐ 28
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển
MĐ 22
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí
MĐ 29
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái
MĐ 23
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát
MĐ 30
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh
MĐ 24
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí
MĐ 31
Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô
MĐ 25
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
MĐ 32
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử
MĐ 26
Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 2
 
 
III
Tên môn học, mô đun tự chọn
MĐ 33
Nâng cao hiệu quả công việc sửa chữa ô tô
MĐ 38
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh ABS
MĐ 34
Kỹ thuật kiểm định ô tô
MĐ 39
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
MĐ 35
Thực hành mạch điện cơ bản
MĐ 40
Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động ô tô
MĐ 36
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều khiển bằng khí nén
MĐ 41
Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô - xe máy
MĐ 37
Công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô
 
 
IV
Thực tập
MĐ 42
Thực tập tại cơ sở sản xuất
 
 
admin

admin

Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng
Địa chỉ: Số 83 Đường Bạch Đằng - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3842619 -0225.3669178
Email: caodangkinhtehp@gmail.com – Websitecdkthp.edu.vn

10/10 343 bài đánh giá
Hỗ trợ Online
Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 293
  • Hôm qua: 590
  • Tuần này: 883
  • Tuần trước: 2005
  • Tháng này: 33369
  • Tháng trước: 38161
  • Tổng lượt truy cập: 412658
0225.3669.178
messenger icon