Họp Ban Chỉ đạo và Tổ kỹ thuật điều phối Dự án Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp ngành Logistics với giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

admin | Đăng lúc 09:06:00 Ngày 01/03/2024 | Lượt xem 48 | Cỡ chữ

Trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp ngành Logistics với giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam”, ngày 26/01/2024, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, Chương trình Aus4Skills đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ kỹ thuật điều phối Dự án. Tham dự cuộc họp, về phía Tổng cục GDNN có Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình, Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, đơn vị: Vụ Đào tạo chính quy, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Kiểm định chất lượng GDNN, Vụ Kỹ năng nghề, Vụ Đào tạo thường xuyên, Vụ Nhà giáo và Văn phòng Tổng cục. Về phía Đại sứ quán Úc có bà Cherie Russell - Tham tán Phát triển nguồn nhân lực, bà Jennifer Bahen - Tham tán Giáo dục và Nghiên cứu, bà Julie Hart - Bí thư thứ nhất Phát triển nguồn nhân lực và các cán bộ có liên quan. Về phía Chương trình Aus4Skills có bà Kaye Eldridge - Giám đốc và các cán bộ có liên quan.

Tại cuộc họp, bà Kaye Eldridge đã trình bày báo cáo kết quả dự án năm 2023 (Dự án đã hoàn thành khoảng 90% các hoạt động theo kế hoạch đề ra), trong đó nhấn mạnh các kết quả nổi bật theo 4 mục tiêu của dự án: 

Bà Kaye Eldridge phát biểu tại Cuộc họp (người thứ hai từ bên phải sang)

(1) liên quan đến Hội đồng tư vấn kỹ năng nghề ngành Logistics (LIRC): đã hoàn thành dự thảo báo cáo dự báo kỹ năng ngành cảng lần đầu tiên tại Việt Nam. LIRC tham gia triển lãm quốc tế Logistics tại Việt Nam để tạo điều kiện cho các cơ sở GDNN tham dự cập nhật, tiếp cận công nghệ mới của ngành và kết nối hợp tác giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp. Mô hình LIRC là mô hình hợp tác do doanh nghiệp dẫn dắt ở phạm vi ngành, có thể được nhân rộng trên toàn quốc tiếp tục khẳng định vai trò của mình tại các các hội nghị, hội thảo liên quan bao gồm tại Diễn đàn quốc tế về GDNN; 

(2) liên quan đến đào tạo và đánh giá theo năng lực (CBTA): Dự án đã tổ chức khóa đào tạo về CBTA cơ bản cho các cán bộ, nhà giáo chưa tham gia đào tạo trong các năm trước và lần đầu tiên tổ chức khóa CBTA nâng cao nhằm đào tạo đội ngũ cốt cán về CBTA trong hệ thống GDNN. Cộng đồng chuyên môn phát triển kỹ năng Logistics tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển, thông qua hoạt động trao đổi, chia sẻ trong khuôn khổ các hoạt động Dự án; 

(3) liên quan đến bảo đảm chất lượng: Tổ chức khóa học về cập nhật thông tin ngành và bảo đảm chất lượng với nội dung trọng tâm về công cụ, quy trình tự đánh giá và bảo đảm chất lượng. Bên cạnh đó khóa đào tạo về kỹ năng lãnh đạo, chuỗi hoạt động đào tạo, hội thảo về chuyển đổi số hỗ trợ các nhà trường tăng cường năng lực đội ngũ và nâng cao hiệu quả bảo đảm chất lượng bên trong nhà trường; 

(4) liên quan đến về bình đẳng giới, người khuyết tật và hòa nhập xã hội: Tổ chức khóa đào tạo về trao quyền và lãnh đạo nữ quản lý GDNN và Logistics; khóa đào tạo về nâng cao năng lực hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật trong các cơ sở GDNN. Khóa đào tạo về năng cao năng lực hỗ trợ người khuyết tật, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên và nhóm dễ bị tổn thương trong cơ sở GDNN để hỗ trợ nghiên cứu đề xuất chính sách liên quan. 

Ngoài ra, việc tổ chức thành công Diễn đàn quốc tế về giáo dục nghề nghiệp cũng đã tạo ra tiếng vang lớn với sự trình bày, đóng góp ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước cũng như từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Tiếp đó, bà Kaye Eldridge đã trình bày một số hoạt động ưu tiên trong giai đoạn 2024-2025 như: Tăng cường đóng góp cho đối thoại và hỗ trợ xây dựng chính sách trong các lĩnh vực được lựa chọn; tăng cường mở rộng phạm vi hoạt động của LIRC trên toàn quốc nhằm thúc đẩy mô hình hội đồng kỹ năng ngành; nhân rộng các hoạt động áp dụng CBTA và các thực hành tốt về tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong GDNN; hỗ trợ tăng cường năng lực bảo đảm chất lượng cho các cơ sở GDNN đối tác; tiếp tục nâng cao nhận thức về hoà nhập trong các cơ sở GDNN và doanh nghiệp đối tác; xây dựng những bài học kinh nghiệm thành công/kết quả và tài liệu của dự án để ứng dụng và nhân rộng. 

Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình (Ngồi thứ 6 từ phải sang) phát biểu tại Cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục GDNN mong muốn Đại sứ quán Úc và Chương trình Aus4Skills tiếp tục phối hợp với Tổng cục GDNN triển khai hiệu quả dự án và phục vụ các hoạt động chuyên môn của các Vụ, đơn vị như: tổ chức các hoạt động để khuyên nghị, hỗ trợ xây dựng các chính sách; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông về các hoạt động và kết quả của dự án; xây dựng khung bảo đảm quốc gia; tự đánh giá, cập nhật đánh giá ngoài; hỗ trợ người cao tuổi, nhóm người yếu thế tham gia GDNN theo hướng hòa nhập, bao trùm; nhân rộng mô hình LIRC đối với ngành năng lượng tái tạo và ngành xử lý nước thải; hỗ trợ đào tạo nhà giáo trong lĩnh vực Logistics; xây dựng các tiêu chuẩn/tiêu chí các cơ sở GDNN (trường cao đẳng, trường trung cấp) theo 4 cấp: quốc gia, vùng, ngành và tỉnh,...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình đánh giá cao kết quả mà dự án đã đạt được trong năm 2023 và đề nghị các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục GDNN, Đại sứ quán Úc và Chương trình Aus4Skills tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai thành công các hoạt động của dự án, cũng như nghiên cứu, nhân rộng các kết quả mà dự án đã đạt được. Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình đã nhấn mạnh các việc cần làm tiếp theo để triển khai hiệu quả dự án, gồm: tác động của các hoạt động mà dự án đã triển khai thông qua các mặt về bình đẳng giới, lãnh đạo nữ, người cao tuổi, nhóm yếu thế; rà soát các hoạt động dự kiến sẽ triển khai để bám sát nội dung văn kiện dự án đã được phê duyệt, chiến lược phát triển GDNN và các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục GDNN năm 2024 và các năm tiếp theo; tập trung triển khai các hoạt động nhằm đưa ra các khuyến nghị  cho việc xây dựng các văn bản, chính sách phát triển GDNN; tổ chức triển khai các hoạt động để thành lập, nhân rộng mô hình hội đồng kỹ năng ngành/nghề; các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục phối hợp với phía Đại sứ quán Úc, Chương trình Aus4Skills nghiên cứu, cho ý kiến để hoàn thiện kế hoạch triển khai dự án.

Bà Cherie Russell - Tham tán Phát triển nguồn nhân lực phát biểu tại Cuộc họp (người thứ ba từ bên trái sang)

Bà Cherie Russell - Tham tán Phát triển nguồn nhân lực, Đại sứ quán Úc đã khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng cục GDNN trong việc triển khai thành công dự án, đặc biệt là hoàn thiện việc xây dựng mô hình hội đồng kỹ năng ngành/nghề, cũng như thiết kế các hoạt động hợp tác cho giai đoạn tiếp theo trong lĩnh vực GDNN giữa Việt Nam và Úc. 

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết thúc cuộc họp Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình cảm ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán Úc, Chương trình Aus4Skills và mong muốn các bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác./.

Văn phòng Tổng cục GDNN

admin

admin

Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng
Địa chỉ: Số 83 Đường Bạch Đằng - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3842619 -0225.3669178
Email: caodangkinhtehp@gmail.com – Websitecdkthp.edu.vn

8/10 16 bài đánh giá
Hỗ trợ Online
Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 256
  • Hôm qua: 590
  • Tuần này: 846
  • Tuần trước: 2005
  • Tháng này: 33332
  • Tháng trước: 38161
  • Tổng lượt truy cập: 412621
0225.3669.178
messenger icon